Współpraca ze szkołą SP45

Białostocki Klub Balonowy podjął się współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku.

Naszymi podopiecznymi jest klasa 1D. Współpraca ma na celu popularyzację baloniarstwa wśród najmłodszych białostoczan, wspieranie i zachęcanie do aktywności fizycznej oraz podejmowania nowych, ciekawych form spędzania wolnego czasu. Te młode pokolenia, są przyszłością i szansą na kontynuację wieloletnich tradycji baloniarskich w naszym mieście. Dzięki nawiązanej współpracy, uczniowie klasy 1D poznają w ramach zajęć w szkole historie i piękno sportu balonowego, otrzymają wsparcie w postaci pomocy edukacyjnych i sprzętu sportowego, a przy sprzyjającej pogodzie wypuszczą w powietrze modele balonów oraz poznają budowę balonu z bliska.

Życzymy sobie i naszym małym przyjaciołom z klasy 1D ODLOTOWEJ współpracy.